SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sioło UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-26 wendkarzyk

osada zamieszkana przez ludność rolniczą; wieś; osiedle wiejskie

# 2008-03-25 wendkarzyk

osada zamieszkana przez ludność rolniczą; wieś, osiedle wiejskie