SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE burżuj NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-20 kovalsky

bourgeois; burżua:
1. przedstawiciel burżuazji; kapitalista;
2. potocznie: z niechęcią lub podziwem o bogatym człowieku