SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE słowny XYbxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-06-29 meg

1. wyrażony mową, ustny;
2. dotrzymujący słowa

# 2009-06-29 pandaho

1. wyrażony mową, ustny
2. dotrzymujący słowa