SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE słowo U


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-08-15 meg

1. ciąg głosek, liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są określone znaczenie i funkcja składniowa; wyraz;
2. wypowiadanie się słowne lub na piśmie; mowa, język;
3. obietnica;
4. przestarzałe: czasownik; * forma narzędnika l.mn. "słowy" możliwa tylko w wyrażeniu "innymi słowy" - inaczej mówiąc

# 2011-08-12 pluralis4ever

1. ciąg głosek, liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są: określone znaczenie i funkcja składniowa; wyraz;
2. wypowiadanie się słowne lub na piśmie; mowa, język;
3. obietnica;
4. przestarzale: czasownik; * forma narzędnika l.mn. "słowy" możliwa tylko w wyrażeniu "innymi słowy" - inaczej mówiąc

# 2009-09-09 pluralis4ever

1. ciąg głosek, liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są: określone znaczenie i funkcja składniowa; wyraz
2. wypowiadanie się słowne lub na piśmie; mowa, język
3. obietnica
4. przestarzale: czasownik; * forma narzędnika l.mn. "słowy" możliwa tylko w wyrażeniu "innymi słowy" - inaczej mówiąc

# 2006-09-02 greenpoint

1. ciąg głosek, liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są: określone znaczenie i funkcja składniowa; wyraz
2. wypowiadanie się słowne lub na piśmie; mowa, język
3. obietnica
4. przestarzale: czasownik; * forma narzędnika l.poj. "słowy" możliwa tylko w wyrażeniu "innymi słowy" - inaczej mówiąc