SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE słód RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-24 bajerant

skiełkowane ziarno zbóż stanowiące m.in. surowiec piwowarski