SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE smar NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-27 koalar

materiał służący do smarowania powierzchni trących, zaliczany do materiałów konstrukcyjnych; środek smarny

# 2005-05-24 micking

materiały służące do smarowania powierzchni trących, zaliczane do materiałów konstrukcyjnych