SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE byt NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-02-03 meg

1. warunki materialne;
2. wszystko to, co istnieje

# 2011-02-03 kompowiec2

podstawowe filozoficzne pojęcie ontologii (bądź metafizyki).

# 2004-06-29 greenpoint

istnienie, egzystencja