SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE spawać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-01-22 meg

łączyć przedmioty, zwłaszcza metalowe, przez stopienie przylegających do siebie powierzchni lub za pomocą dodatkowego spoiwa, krzepnącego po wystygnięciu

# 2010-01-21 marszalkowa

łączyć przez stopienie przylegających do siebie powierzchni