SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE spoiwo UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-12 meg

1. używany w spawalnictwie materiał przeznaczony do utworzenia spoiny;
2. materiał spajający składniki pewnej całości;
3. czynnik scalający jakąś grupę, społeczność;
4. składnik mas formierskich i rdzeniowych

# 2007-04-12 zabojcamafii

1. używany w spawalnictwie materiał przeznaczony do utworzenia spoiny lub napoina;
2. składnik mas formierskich i rdzeniowych