SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE spolszczyć BEHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-07-26 wendkarzyk

1. nadać czemuś cechy polskie;
2. narzucić komuś kulturę polską;
3. przełożyć na język polski