SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE staje UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-09 greenpoint

dawna miara długości o różnych wartościach w zależności od czasu i miejsca; także dawna miara powierzchni; staja; stajanie

# 2004-12-13 greenpoint

dawna miara długości o różnych wartościach w zależności od czasu i miejsca; także dawna miara powierzchni

# 2004-12-11 viniu75

dawna miara długości
1. staje staropolskie = ok. 134 m, po 1809 (staje statutowe = 84 łokcie) zależnie od strefy wpływów: francuskie (okres wojen napoleońskich) = 48,4 m, rosyjskie = 39,8 m