SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sterować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-20 greenpoint

1. wyznaczać kierunek, trasę za pomocą steru
2. kierować jakimiś działaniami, wpływać na coś, rządzić czymś
3. kierować pracą, ruchem urządzeń, maszyn za pomocą komputera, pilota itp.

# 2006-03-19 greenpoint

1, wyznaczać kierunek, trasę za pomocą steru
2. kierować jakimiś działaniami, wpływać na coś, rządzić czymś
3. kierować pracą, ruchem urządzeń, maszyn za pomocą koputera, pilota itp.