SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sterowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-19 greenpoint

przymiotnik od: ster (np. drążek sterowy)

# 2005-07-25 kocham_sweetmary

przymiotnik od: ster