SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE styl NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-25 meg

1. cechy charakteryzujące sztukę jakiejś epoki, jakiegoś twórcy lub regionu;
2. sposób bycia, ubierania się charakterystyczny dla jakiejś osoby;
3. w sporcie: wykonywanie odpowiednich ruchów charakterystycznych dla danej dyscypliny

# 2005-05-24 micking

ewidencja dla danej osoby, coś na czym się wzoruje