SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE syk NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-10-23 meg

dźwięk podobny do przeciągłego wymawiania głoski "s"