SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE szewc NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-13 greenpoint

rzemieślnik zajmujący się naprawą oraz wytwórstwem obuwia

# 2005-07-13 koalar

1. rzemieślnik zajmujący się naprawą oraz wytwórstwem obuwia;
2. w DTP błąd łamania tekstu polegający na pozostawieniu na końcu łamu samotnego wiersza akapitu (pierwszego wiersza akapitowego)

# 2005-07-13 astarte1

1. rzemieślnik zajmujący się naprawą obuwia;
2. w DTP błąd łamania tekstu polegający na pozostawieniu na końcu łamu samotnego wiersza akapitu (pierwszego wiersza akapitowego).