SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cel NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-07 greenpoint

1. coś do czego się dąży
2. obiekt ostrzału