SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE szyb NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-20 tevex

1. w budownictwie: obudowany lub nieobudowany pionowy kanał, w którym porusza się dźwig; szacht windowy, wieża wyciągowa;
2. w górnictwie: pionowe lub pochyłe wyrobisko, prowadzące z powierzchni do złoża w głąb ziemi, wyposażone w różnego rodzaju urządzenia do opuszczania i wywożenia na powierzchnię górników, wydobywania kopalin, odwadniania złoża, przewietrzania kopalni itp.; szacht;
3. w górnictwie: otwór wiertniczy przygotowany do wydobywania ropy naftowej (szyb naftowy) lub do eksploatacji gazu ziemnego (szyb gazowy); odwiert;
4. w technice: wnętrze wielkiego pieca hutniczego; szacht;
5. dawniej: kopalnia;
6. dawniej: latawiec (zabawka dziecięca);
7. dawniej: lecenie, latanie; lot

# 2005-06-06 koalar

1. górn. wyrobisko korytarzowe, zwykle pionowe, o różnej obudowie, dla celów wydobywczych lub pomocniczych (np. wentylacja);
2. bud. wykop podziemny, wykonany w głąb gruntu, pionowo lub z lekkim odchyleniem od pionu

# 2005-05-24 micking

w górnictwie wyrobisko korytarzowe, najczęściej pionowe, o różnej obudowie, przekroju powyżej 4 m2 i znacznej długości