SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ściana MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-04-06 tevex

1. pionowa płaszczyzna oddzielająca dwie powierzchnie, przestrzenie, ograniczająca jakieś wnętrze;
2. bok skalnej groty lub niemal pionowe zbocze;
3. przenośnie: duża ilość czegoś zagradzającego dostęp;
4. coś, co dzieli lub izoluje ludzi;
5. w kopalni: wyrobisko eksploatacyjne kopalni węgla kamiennego;
6. środowiskowo: bankomat

# 2013-01-14 kmitah90

1. pionowa płaszczyzna oddzielająca dwie powierzchnie, przestrzenie, ograniczająca jakieś wnętrze;
2. bok skalnej groty lub niemal pionowe zbocze;
3. wyrobisko eksploatacyjne kopalni węgla kamiennego;
4. przenośnie: duża ilość czegoś zagradzającego dostęp

# 2008-04-14 koalar

1. pionowa płaszczyzna oddzielająca dwie powierzchnie, przestrzenie, ograniczająca jakieś wnętrze;
2. bok skalnej groty lub niemal pionowe zbocze;
3. miejsce w kopalni, gdzie wydobywany jest surowiec;
4. przenośnie: duża ilość czegoś zagradzającego dostęp

# 2006-05-26 greenpoint

1. pionowa płaszcz. oddzielająca dwie powierzchnie, przestrzenie, ograniczająca jakieś wnętrze
2. bok skalnej groty lub niemal pionowe zbocze
3. miejsce w kopalni, gdzie wydobywany jest surowiec
4. przen. duża ilość czegoś zagradz. dostęp