SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tajać BGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-04-03 djkoalar

1. zmieniać swój stan skupienia ze stałego w ciekły; topnieć, topić się;
2. rozmarzać wskutek działania ciepła; rozgrzewać się;
3. przenośnie: rozrzewniać się, łagodnieć