SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE targ NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-21 djkoalar

1. spór o cenę towaru;
2. sprzedaż i kupno towarów w wydzielonym miejscu i ustalonym dniu tygodnia; miejsce, gdzie odbywa się sprzedaż i kupno towarów; bazar, jarmark

# 2005-05-25 meg

1. spór o cene towaru,
2. sprzedaż i kupno towarów w wydzielonym miejscu i ustalonym dniu tygodnia; miejsce, gdzie odbywa się sprzedaż i kupno towarów; bazar, jarmark

# 2005-05-24 micking

miejsce i forma stałej lokalnej wymiany handlowej; w średniowieczu lokalizowany przy szlakach handlowych, grodach, klasztorach, przeprawach rzecznych, najpierw parę razy w roku