SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tąpać BGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-24 djkoalar

o skałach: pękać, np. na skutek eksploatacji złóż, wydając charakterystyczny odgłos