SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tłok NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-21 bajerant

element w kształcie walca lub krążka poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym, tłoczący powietrze, wodę itp.