SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cezura MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-06 koalar

1. granica chronologiczna, przełomowy moment w dziejach ludzkości;
2. pauza rytmiczna, także średniówka;
3. nieznaczna przerwa między frazami w utworach muzycznych

# 2005-11-06 aztech

1. granica chronologiczna, przełomowy moment w dziejach ludzkości;
2. pauza rytmiczna, także średniówka;
3. nieznaczna przerwa między frazami w utowrach muzycznych

# 2005-04-27 micking

w wersyfikacji polskiej granica zestroju akcentowego, przypadającego wewnątrz stopy metrycznej. Zjawisko to występuje wyłącznie w wierszu sylabotonicznym