SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE truć BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-02 bajerant

1. zabijać za pomocą trucizny;
2. przenośnie: dawać niedobre jedzenie, mogące zaszkodzić jedzącemu;
3. przenośnie: niepokoić, dręczyć, martwić;
4. potocznie: mówić długo, w sposób uciążliwy dla słuchacza; ględzić; gderać