SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE twór RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-26 bajerant

to, co zostało stworzone, utworzone