SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tyczyć EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-03 greenpoint

1. przestarzale: wyznaczać drogę; wytyczać
2. tyczyć się - odnosić się do czegoś, kogoś, wiązać się z czymś, kimś