SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE typ NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-10-26 meg

1. rodzaj, model, wzór czegoś;
2. zespół cech charakterystycznych człowieka związanych z jego przynależnością etniczną;
3. jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów