SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ubytek RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-04-14 cristall03

strata, uszczerbek, różnica ilościowa pomiędzy stanem pierwotnym a aktualnym