SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ukopać BEHIej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-19 koalar

wydobyć, wykopać jakąś ilość czegoś, np. ziemniaków, z ziemi; nakopać