SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ulica AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-03 greenpoint

1. pas drogi przeznaczony dla pojazdów i pieszych
2. przenośnie:
a) przechodnie
b) społeczeństwo