SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE uraz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-02 bajerant

1. uszkodzenie ciała wskutek uderzenia, nacięcia itp.;
2. (psych.) nadmierne uwrażliwienie, przeczulenie na coś (lub kogoś) będące następstwem przykrych doświadczeń