SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE uwozić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-25 tevex

rzadko: wywozić, zawozić kogoś lub coś

# 2008-07-24 koalar

wywozić kogoś w dalekie miejsce, zwłaszcza pod przymusem

# 2004-09-15 edgemoon

uwieźć; zabrać kogoś ze sobą, często siłą