SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE veto UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-19 koalar

1. weto;
a) sprzeciw;
b) niedopuszczenie do przyjęcia uchwały;
c) w polityce: prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały
2. dawniej: zasada pozwalająca na zerwanie sejmu wskutek protestu jednego z posłów; liberum veto

# 2005-04-19 koalar

1. weto;
a) sprzeciw;
b) niedopuszczenie do przyjęcia uchwały;
c) polit. prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały
2. daw. zasada pozwalająca na zerwanie sejmu w skutek protestu jednego z posłów; liberum veto