SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE warować BGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-10-31 viniu75

uważać, strzec, wystrzegać się