SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ważki XYbxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-11 tevex

książkowo: mający dużą wagę, duże znaczenie; ważny, znaczący, istotny

# 2008-06-11 beau

ważny, znaczący, istotny