SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wiano UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-02-03 playboys

zabezpieczenie posagu przez męża i odwzajemnienie się za niego

# 2006-04-14 koshamo

posag, majątek wnoszony przez pannę młodą do małżeńskiej wspólnoty