SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wiedza AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-09-17 artur0019

1. ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, uczeniu się itp.;
2. zasób informacji z jakiejś dziedziny;
3. znajomość czegoś

# 2006-06-02 cefas

prawdziwe uzasadnione przekonanie