SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wir NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-01 meg

1. szybki ruch obrotowy gazu lub cieczy wokół jakiejś osi, miejsce występowania takiego ruchu;
2. przenośnie: natłok różnych spraw, wydarzeń,
3. ruch po linii kolistej, obracanie się