SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE włóczyć EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-04-13 meg

1. ciągnąć po ziemi; wlec;
2. wozić kogoś wbrew jego woli, ciągnąć, wodzić;
3. włóczyć się - poruszać się bez określonego celu; wałęsać się; bywać w miejscach dla kogoś niestosownych

# 2009-04-13 meeli

szwendać się