SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE włóka MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-05 greenpoint

1. dawna miara wielkości powierzchni gruntu; łan
2. narzędzie rolnicze