SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wnosić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-01 djkoalar

1. niosąc, umieszczać kogoś lub coś we wnętrzu lub na wierzchu czegoś;
2. przedstawiać, składać do rozpatrzenia, np. skargę;
3. książkowe: domyślać się, wyciągać wniosek