SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wnyk NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-03 bajerant

pętla używana przez kłusowników do chwytania zwierzyny; sidło

# 2005-05-03 bajerant

pętla używana przez kłusowników do chwytania zwierzyny