SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wwodzić BEHIdiv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-18 sheenaz

wprowadzać; wiodąc kogoś wchodzić z nim do wnętrza czegoś