SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wwóz RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-03 bajerant

przywożenie towarów z zagranicy; import