SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wybój DRSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-21 edgemoon

zagłębienie w nawierzchni drogi; wądół; wykrot