SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wyrwać BEHdhi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-08 meg

1. rwąc wyciągnąć coś, wydobyć siłą; wyszarpnąć;
2. odebrać przemocą; wydrzeć;
3. wyrwać się - a). uwolnić się, wydostać się; b). wybrać się dokądś porzucając obowiązki; wymknąć się; c). wystąpić z czymś nie w porę, niepotrzebnie

# 2009-05-08 cristall03

wydzierać, wyszarpywać, wydobywać, wyciągać