SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ciamkać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-23 tevex

mlaskać; potocznie:
1. jeść głośno; cmoktać, cmokać, smoktać, glamać;
2. o substancjach płynnych lub półpłynnych: chlupać, chlupotać, pluskać

# 2007-03-20 sylamila

jeść głośno; mlaskać