SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zaoliwić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-11-28 szpargauek

zabrudzić oliwą