SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zasypać BEHIej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-07-18 karmazynali

1. sypaniem zapełnić;
2. sypiąc zakryć;
3. pogrzebać kogo;
4. obrzucić, obsypać;
5. sypiąc podać;
6. zaprawić potrawę;
7. zdradzić